Kapıya Servis

Franchising

Bir mal ve / veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan Franchisor ve Franchisee’nin aralarında kurdukları yakın ve sürekli iş birliğine dayanır. Bu ilişkide Franchisor, Franchisee’ lerine bireysel olarak işlerini kendi sistemine uygun yürütme hak ve yükümlülüklerini verir.

Franchisee, doğrudan veya dolaylı bir mali bedel karşılığında Franchisor’ in ticari adını ve markasını, know-how’ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, iş görme sistemini ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir Franchising anlaşmasının süresi ve kapsamı içinde, devamlı alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenir.

Formumuzu doldurarak Franchising başvurusunda
bulunabilirsiniz.
Ad - Soyad *
E-Mail
Telefon *
Adres
Mesaj